Çevre Politikası

Çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarında bulunmak, atıklarını kontrol ederek, çeşitlerine göre ayrı ayrı toplamak, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, kanun, tüzük ve yasal mevzuatları yakından takip ederek uygulamak, sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas almak, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek, çevre yönetim sistemimizin temel ilkeleridir.

antet